Vanad kaalu – ja mõõduühikud

Vanad kaalu- ja mõõduühikud

antiikne köögikaal

Põhiliselt kasutusel olnud kaalu- ja mõõdusüsteemide võrdlustabelid Eestimaal 18. sajandist kuni meetermõõdustiku kehtestamiseni (kaasa arvatud).

VEDELIKE MÕÕDUD

18. sajand, Tallinn:
1 härja-aam veini = 1 1/2 vaati = 180 toopi = 211,9 liitrit
1 vaat veini või lüübeki õlut = 120 toopi
1 vaat piiritust või tallinna õlut = 128 toopi
1 toop = 4 kortlit = 1,177 liitrit
1 kortel = 0,2942 liitrit
1/2 kortlit = 0,1471 liitrit

19. sajand – Vene:
1 vaat (suur vaat) = 40 pange = 491,97 liitrit
1 aam (väike vaat) = 4 ankrut = 12 pange
1 ankur = 3 pange = 30 toopi = 36,897 liitrit

Alates 1818. a.:
1 pang = 10 toopi = 50 klaasi = 100 tsarkat = 12,299 liitrit
1 poolpange = 6,1495 liitrit
1 toop = 1/10 pange = 4 kortlit = 1,2299 liitrit

Märkus: 1852. a. kindlaks määratud kaubanduspudelite ja vähema müügitaara reglemendi järgi kehtestatud pudelite mahud:
1 pudel = 5 tsarkat = 1/20 pange = 0,6149 liitrit
1 poolpudel = 2,5 tsarkat = 1/40 pange = 0,3074 liitrit
1 tsarka = 1/100 pange = 0,1229 liitrit.

Enne 1852. a. jagati pudelid kahte suuremasse rühma – veini- ja ôllepudelid, mille maht oli limiteeritud.
1 pang = 16 veinipudelit = 13 1/2 ôllepudelit
1 toop = 1 3/5 veinipudelit = 1 1/3 ôllepudelit
1 ôllepudel = 1 1/5 veinipudelit
1 veinipudel = 5/6 ôllepudelit
1 tsarka = 4/25 veinipudelit = 2/15 ôllepudelit.

Alates 01.01.1929.
1 hektoliiter = 10 dekaliitrit = 100 liitrit = 8,1305 pange = 0,47639 setvertit = 3,8112 setverikku
1 dekaliiter = 10 liitrit = 0,81305 pange = 8,1305 toopi = 0,3811 setverikku
1 liiter = 0,8130 toopi.

VIINAMÕÕDUD

18. sajand
1 toop = 4 kortlit = 1,177 liitrit
1 kortel = 0,2942 liitrit

19. sajand
1 toop = 4 kortlit = 1,2299 liitrit
1 kortel = 0,3074 liitrit
1 liiter = 0,813 vene toopi
1/2 kortel = 0,1537 liitrit
1/4 kortel = 0,0768 liitrit

VILJAMÕÕDUD

18.-19. sajand, Tallinn
1 sälitis = 24 tündrit = 3187,92 liitrit
1 tünder = 3 tallinna vakka = 2 riia vakka = 9 külimittu = umbes 80 kg
1 tallinna vakk = 3 külimittu = 36 toopi = 44,276 liitrit
1 riia vakk = 6 külimittu = 54 toopi = 66,4146 liitrit
1 tallinna toop = 1,77 liitrit

18.-19. sajand, vene
1 sälitis = 14 2/5 setverti (neljandikku)
1 setvert = 8 setverikku = 64 karnitsat = 209,91 liitrit
1 osmiina = 1/2 setverti = 2 pajukit = 104,855 liitrit
1 pajuk = 2 setverikku = 62,4275 liitrit
1 karnits = 2,67 toopi = 3,2798 liitrit
24 tallinna tündrit vilja = 19 1/2 rootsi tündrit = 18 narva tündrit vilja
1 vene pang = napilt 11 tallinna toopi
1 tallinna toop = 9 tsarkat = 1,2299 liitrit

Alates 01.01.1929
1 setvert = 2,0991 hektoliitrit = 20,991 liitrit
1 dekaliiter = 209,91 liitrit
1 setverik = 2,6239 dekaliitrit = 26,239 liitrit
1 karnits = 3,2798 liitrit
1 tallinna vakk = 44,2764 liitrit
1 tünder = 157,434 liitrit
1 külimit = 13,1192 liitrit

vanaaegne kaal

RASKUSMÕÕDUD

18. sajand – Tallinn, Tartu, Narva
1 laevanael = 20 leisikat = 400 naela
1 tonn = 12 leisikat = 240 naela
1 tsentner = 6 leisikat = 120 naela
1 leisikas = 20 naela = 8,19 kg
1 nael = 16 untsi = 32 loodi = 409,51 g
1 unts = 2 loodi
1 lood = 12,8 grammi
1 unts = 25,6 grammi
100 pärnu naela = 98 tallinna naela = 102 riia naela
98 tallinna naela = 40131,9 g = 40,1319 kg

19. sajand, vene
1 sälitis = 12 kaalu (perkovits) = 120 puuda
1 kaal = 10 puuda = 163,8112 kg
1 puud = 2 leisikat = 40 naela = 16,3811 kg
1 leisikas = 20 naela = 8,1902 kg
1 nael = 16 untsi = 32 loodi = 96 solotnikku = 409,51 grammi
1 lood = 3 solotnikku = 12,797 grammi
1 dool = 44,439 milligrammi
1 solotnik = 96 dooli = 4,265 grammi
100 vene naela = 95,154 tallinna naela
100 riia naela = 102 vene naela 26 1/2 solotnikku

Alates 01.01.1929
1 tonn = 1000 kilogrammi = 61,0482 puuda
1 kilogramm = 1000 grammi = 0,06105 puuda = 2,4419 naela
1 gramm = 10 detsigrammi = 1000 milligrammi = 22,5 dooli = 0,2344 solotnikku
1 detsigramm = 10 sentigrammi = 2,2504 dooli
1 sentigramm = 10 milligrammi = 0,225 dooli
1 milligramm = 0,000001 grammi = 0,0225 dooli.

PIKKUSMÕÕDUD

18.sajand, Tallinn
1 shokk = 3 stiigi = 60 küünart
1 stiig = 20 küünart
1 küünar = 4 veerandküünart = 24 tolli
1 tallinna küünar = 21,155 inglise tolli = 53,632 cm
1 arssin = 1,1969 narva küünart

100 pärnu küünart = 101 tallinna küünart = 102 tartu küünart= 103 riia küünart.

19.sajand, vene
1 penikoorem = 7 versta = 7,4676 km
1 verst = 500 sülda = 1,0668 km
1 süld = 3 arssinat = 7 jalga = 2,1336 m
1 arssin = 16 verssokit = 28 tolli = 71,12 cm
1 küünar = 3/4 arssinat = 12 verssokit = 21 tolli = 53,339 cm
1 jalg = 12 tolli = 6,857 verssokit = 30,48 cm
1 toll = 10 liini = 2,54 sm = 25,4 mm
Käibele jäänud küünar oli vôrdsustatud vene môôdustikus 12 verssokiga.

Alates 01.01.1929
1 kilomeeter = 100 hektomeetrit = 1000 meetrit = 468,601 sülda = 0,9374 versta
1 hektomeeter = 10 dekameetrit = 100 meetrit = 46,8601 sülda
1 meeter = 10 detsimeetrit = 100 sentimeetrit = 3,2808 jalga = 1,8748 küünart = 39,37 tolli
1 detsimeeter = 10 sentimeetrit
1 sentimeeter = 10 millimeetrit.

vintage kaunistus

 

Allikas: http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/772059

Save

Save

Save

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga